Verenigingen uit Lo-Reninge ruimen zwerfvuil

Lo-Reninge - De afvalintercommunale IVVO organiseert in samenwerking met de milieudiensten vandaag zaterdag 7 maart in haar volledige werkgebied een grootschalige zwerfvuilactie. Hieraan nemen in totaal 170 verenigingen deel.

Dynamisch, doet mee aan de zwerfvuilactie in Lo-Reninge.

Een propere buurt om te vertoeven, wil toch iedereen?! 

Daarom lanceert de afvalintercommunale IVVO en jouw gemeente de grote zwerfvuilopruimdag op zaterdag 7 maart 2015.

Ook DYNAMISCH wil  graag een propere gemeente, daarom steekt de fractie van  Dynamisch de handen uit de mouwen en helpt  graag mee.

Geen woorden maar daden!

Werken Fintele

De werken op Fintele zijn goed gevorderd, na nieuwjaar wordt nog de parkeerstrook voor het restaurant de Hooipiete aangepakt.

Zie foto album.